สร้างห้องน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติธรรม

ที่วัดป่าดอนหายโศก รูปจากวัน งานถวายผ้าป่าสร้างสุขา ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2555 นำโดย คุณหมอ(ทพ.)ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์ และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา

ในการทำบุญ (หรือการทำงานใดๆก็ตาม) นั้น บุคคลที่เป็นผู้นำผู้ริเริ่ม ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งหน่วยของหมู่คณะทั้งหมดเท่านั้น งานจะเสร็จสิ้นได้ก็ด้วยอาศัยแรงกายแรงใจของทุกๆคน ในการทำบุญนี้ก็เช่นกัน คุณหมอณัฐพงศ์ เป็นเพียงผู้ริเริ่มดำเนินการหลัก ทำหน้าที่ธุระจัดการเท่านั้น แต่งานจะสำเร็จได้ก็ด้วยผลจากจิตศรัทธา แรงกาย แรงใจ และเงินทุกๆบาท ของทุกๆคน ที่ร่วมบุญกันมาในครั้งนี้ด้วยกัน

ดูรายละเอียด การสร้างห้องน้ำให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้ที่นี่