ปฏิบัติธรรมเตือนใจ

เนื่องในโอกาสพิธีถวายผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก 11 พ.ย. 2555 คณะเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ นำโดย คุณเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าน้อมถวายปัจจัย เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก

โดยในวันเดียวกันนี้ คุณเตือนใจ สินธุวณิก ได้ถวายกุฏิปฏิบัติธรรม “เตือนใจ” เพื่อสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดอนหายโศก นับเป็นกุฏิที่มีชื่อ “เตือนใจ” อย่างยิ่ง

(ภาพข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์)