พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อสะอาด

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก2555

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส จัดขึ้นทุกวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี Schedule หรือตารางเวลา จะเหมือนกันทุกปี คือ 7.30 น. ทำบุญใส่บาตร / 9.00 น. เจริญพุทธมนต์ / เหล่าศิษย์พร้อมใจระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย แก้ไขสิ่งผิดที่พลั้งพลาดมา เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความสำรวมระวังต่อไป

สำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อที่อยู่ระยะทางไกล เช่น อยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ก็สามารถที่จะน้อมจิตระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย แก้ไขสิ่งผิดที่พลั้งพลาดมา เพื่อความสำรวมระวังต่อไป โดยสามารถทำได้เรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษใดๆ