ซุ้มใบเสมา

วัดป่าดอนหายโศก ซุ้มพระสีมา

รูป แสดงความคืบหน้า้ การสร้างพระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ขณะนี้ มกราคม พ.ศ.2556 พระอุโบสถอยู่ในระหว่างทำซุ้มใบเสมา (ในภาพ ช่างกำลังทาสี)

สำหรับพื้นที่ภายในกำแพงแก้วกำลังอยู่ในช่วงเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญปูพื้นหินแกรนิต ดูรายละเอียดได้ที่นี่

และมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยบอกบุญร่วมกันสร้างราวบันไดนาคขึ้นพระอุโบสถอีกด้วย

อนึ่ง การสร้างพระอุโบสถ เป็นบุญใหญ่ เป็นงานใหญ่ ที่ต้องอาศัยแรงบารมีของทุกๆคนร่วมกัน บุญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนา เป็นคุณงามความดี และเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ทำ ได้ประสบผลตามหวังโดยควรแก่ธรรม