วัดป่าดอนหายโศก – เกี่ยวกับ

วัดป่าดอนหายโศก

วัดป่าดอนหายโศก เป็นวัดทางพุทธศาสนาเถรวาท ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสะอาดฯ ( หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส ) วัดตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 8 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 41130 — ดูเพิ่มเติมแผนที่วัดป่าดอนหายโศก และวิธีการการเดินทางมาวัดได้ที่หน้า “ติดต่อ”

ปฏิปทาของหลวงพ่อสะอาดฯ ท่านเน้นความสงบเรียบง่าย ตามแบบอริยประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฯ หลวงพ่อสะอาดฯ ท่านได้เมตตาสอนการเจริญสมาธิวิปัสสนาเพื่อการพ้นทุกข์ แก่ลูกศิษย์และสาธุชนผู้ศรัทธา มานานแล้ว ซึ่งภายหลังได้มีผู้สนใจเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น วัดป่าดอนหายโศกจึงได้มีโครงการคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม มีกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือดูแล งานธุรการ, การกิน, การอยู่ เพื่อความเป็นระบบระเบียบ สามารถรองรับและต้อนรับหมู่คณะได้ดีขึ้น

สำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อสะอาดฯ ที่ต้องการมาฝึกสมาธิกับหลวงพ่อฯ แต่ไม่มีวันว่างหลายวันติดกันมากพอที่จะเข้าคอร์สได้ ก็ยังหาโอกาสมา วัดป่าดอนหายโศก เพื่อฝึกสมาธิกับหลวงพ่อฯ ได้ตามปกติ แต่ควรจะพิจารณาหลีกเลี่ยงการมาหาหลวงพ่อฯในช่วงที่มีคอร์ส

และสำหรับกรณีที่ไม่สามารถเจียดเวลาเดินทางมาที่ วัดป่าดอนหายโศก ได้้จริงๆ ก็ขอให้ปฏิบัติที่บ้าน หรืออยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่น ไม่จำเป็นว่าต้องรอมาที่วัดก่อนถึงจะปฏิบัติธรรมได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนั้น ก็ใช้แต่ กาย-วาจา-ใจ หมายความว่า ตรงไหนมี กาย-วาจา-ใจ ตรงนั้นก็ ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ได้.

About wpdhs

Established by Venerable Ajahn Sa-ard Thitopaso, Wat-Pah-Don-Hai-Soke is a Theravada Buddhist forest Monastery located in Udon Thani Province, North-East of Thailand. The Monastery, called “Wat” in Thai, practices and promotes Dhamma passed down by The Buddha, Siddhattha Gotama, from generations to generations under the strict tradition of Theravada Buddhism.

The core teachings of The Buddha could be summerized into 3 simple parts: sīla ( the precepts or morality ) samathi ( the right concentration ) paññā ( the knowledge or wisdom that leads to the awakening ) all of these were perfectly standardized since it was first introduced by The Buddha himself. Because the teachings are the same, of course they vary in terms of techniques and such but the core principles remain the same, so you can always benefit from the teaching of Buddha through dhamma resources anywhere—especially in Theravada tradition, look for the one that are properly prepared in English, a good place to start is Watpahnanachat ( The International Forest Monastery ).

Wat-Pah-Don-Hai-Soke offers a monthly retreat which is a 7+2 days meditation course teaching Anapanasati–mindful breathing. The course is designed to be a learning-by-doing experience aiming to help practictioners both Thais and foreigners to understand The Way and be able to do-it-yourself at home or anywhere anytime. Being mindful and peaceful is just the way, the goal is to let go the cause of sufferings.