การส่งใบสมัคร

วิธีส่งใบสมัคร
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวป
   • ดูตารางเวลาเพื่อเลือก “รอบ” ให้ถูกต้อง, รอบที่สมัครออนไลน์ได้มีดังนี้
    • 1701 : 14-22 มกราคม 2560 ปิดคอร์สแล้ว
    • 1702 : 11-19 กุมภาพันธ์ 2560ปิดคอร์สแล้ว
    • 1703 : 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560ปิดคอร์สแล้ว
    • 1704 : 15-23 เมษายน 2560ปิดคอร์สแล้ว
    • 1705 : 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 2560รับเต็มจำนวนแล้ว
    • 1706 : 10 – 18 มิถุนายน 2560รับเต็มจำนวนแล้ว
    • 1707 : 8-16 กรกฎาคม 2560รับเต็มจำนวนแล้ว
    • 1708 : 12-20 สิงหาคม 2560 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )รับเต็มจำนวนแล้ว
    • 1709 : 9-17 กันยายน 2560ปิดคอร์สแล้ว
    • 1710 : 7-15 เปลี่ยนเป็น 14-22 ตุลาคม 2560 ปิดคอร์สแล้ว
    • 1711 : 11-19 พฤศจิกายน 2560 ปิดคอร์สแล้ว
    • 1712 : 9-17 ธันวาคม 2560ปิดคอร์สแล้ว
    • 1801: 13-21 มกราคม 2561ปิดคอร์สแล้ว
    • 1802: 10-18 กุมภาพันธ์ 2561ปิดคอร์สแล้ว
    • 1803: 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
    • 1804: 14-22 เมษายน 2561
    • 1805: 28 เมษายน- 6 พฤษภาคม 2561
    • 1806: 2-10 มิถุนายน 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1807: 14-22 กรกฏาคม 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1808: 11-19 สิงหาคม 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1809: 15-23 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1810: 13-21 ตุลาคม 2561 รับเต็มจำนวนแล้ว
    • 1811: 10-18 พฤศจิกายน 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1812: 8-16 ธันวาคม 2561 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1901: 12-20 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1902: 9-17 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1903: 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1904: 13-21 เมษายน 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1905: 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1906: 22-30 มิถุนายน 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1907: 6-14 กรกฏาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1908: 10-18 สิงหาคม 2562 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า ) ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1909: 14-22 กันยายน 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1910: 5-13 ตุลาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1911 : 9-17 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
    • 1912 : 7-15 ธันวาคม 2562
    • 2001 : 11-19 มกราคม 2563
    • 2002 : 8-16 กุมภาพันธ์ 2563

กรอกใบสมัครออนไลน์ รอบต่างๆในปี พ.ศ. 2556 ( 2013 )
วันเดินทาง วันอยู่หลีกเร้น วันกลับ
 1. หลักสูตร 7 วัน ( 9 วันรวมเดินทางไป/กลับ ) ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00–16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
 2. การปฏิบัติจะเริ่มในเวลาเย็นของวันเดินทางมา ( วันที่ 0 ศูนย์ ) และ สิ้นสุดในเวลาเช้าตรู่ ( 6.30 น. ) ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ 8 แปด )
 3. ผู้หลีกเร้นครั้งแรก ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบวัน จนถึง ตอนเช้าเวลา 6.30 น. ของวันที่ 8 คือวันเดินทางกลับ
การรับ–ส่ง จากตัวเมืองอุดรธานี ในวันเดินทางไปกลับ

มีจุดรับ 2 จุด คือ สถานีรถขนส่ง–สำหรับผู้ที่มาโดยรถทัวร์ และ สนามบิน–สำหรับผู้ที่มาโดยเครื่องบิน ตามรายละเอียดข้างล่าง ( นี้เป็นบริการเสริม โดยอุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจิตศรัทธาได้อาสาสมัคร เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รับ–ส่ง ผู้หลีกเร้นจากตัวเมืองอุดรฯมาที่วัดป่าดอนหายโศก )

 1. วันเดินทางมา เวลา 07.00 น. ที่สถานีขนส่ง อุดรธานี
 2. วันเดินทางมา เวลา 11.00 น. ที่สนามบิน อุดรธานี
 3. วันเดินทางกลับ ให้ท่านกรอกรายละเอียดการเดินทางในวันสุดท้ายของการหลีกเร้นปฏิบัติ