New Registration Page

วิธีส่งใบสมัครมี 2 วิธี
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวป
  • ใส่รายละเอียดและเลือกตารางคอร์สเพื่อเลือก “รอบ” ให้ถูกต้อง, เมื่อกรอกครบแล้ว กดปุ่ม ส่งใบสมัคร Submit ท่านจะได้รับข้อความและ email ยืนยัน จากนั้นสามารถปิดหน้าต่างได้
  • คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่

   

 2. ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf แล้วใช้ปรินเตอร์พิมพ์ ( print out ) ออกมากรอก แล้วส่ง
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF ได้ที่หน้าดาว์นโหลด download
  • ( เลือก ) ส่งทางโทรสาร หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ดู เบอร์และที่อยู่ ได้ที่หน้าติดต่อ contact
วันเดินทาง วันอยู่หลีกเร้น วันกลับ
 1. หลักสูตร 7 วัน ( 9 วันรวมเดินทางไป/กลับ ) ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00–16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
 2. การปฏิบัติจะเริ่มในเวลาเย็นของวันเดินทางมา ( วันที่ 0 ศูนย์ ) และ สิ้นสุดในเวลาเช้าตรู่ ( 6.30 น. ) ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ 8 แปด )
 3. ผู้หลีกเร้นครั้งแรก ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบวัน จนถึง ตอนเช้าเวลา 6.30 น. ของวันที่ 8 คือวันเดินทางกลับ
การรับ–ส่ง จากตัวเมืองอุดรธานี ในวันเดินทางไปกลับ

มีจุดรับ 2 จุด คือ สถานีรถขนส่ง–สำหรับผู้ที่มาโดยรถทัวร์ และ สนามบิน–สำหรับผู้ที่มาโดยเครื่องบิน ตามรายละเอียดข้างล่าง ( นี้เป็นบริการเสริม โดยอุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจิตศรัทธาได้อาสาสมัคร เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รับ–ส่ง ผู้หลีกเร้นจากตัวเมืองอุดรฯมาที่วัดป่าดอนหายโศก )

 1. วันเดินทางมา เวลา 07.00 น. ที่สถานีขนส่ง อุดรธานี
 2. วันเดินทางมา เวลา 11.00 น. ที่สนามบิน อุดรธานี
 3. วันเดินทางกลับ ให้ท่านกรอกรายละเอียดการเดินทางในวันสุดท้ายของการหลีกเร้นปฏิบัติ