ปฏิทินคอร์สตลอดปี

ปี พ.ศ. 2555 ( 2012 )
 • มกราคม: 7-15
 • กุมภาพันธ์: 4-12
 • มีนาคม: 31 มี.ค. – 8 เม.ย
 • เมษายน: 14-22
 • พฤษภาคม: 28 เม.ย. – 6 พ.ค.
 • พฤษภาคม: 17 – 25 (รอบพิเศษ หลักสูตรปรกติ)
 • มิถุนายน: 2-10
 • กรกฎาคม: 21-29
 • สิงหาคม: 11-19 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • กันยายน: 1-9
 • ตุลาคม: 20-28
 • พฤศจิกายน: 17-25
 • ธันวาคม: 8-16

ปฏิทิน ปี 2555 คอร์สหลีกเร้นฯ วัดป่าดอนหายโศก

ปี พ.ศ. 2556 ( 2013 )
 • มกราคม: 12-20 ( English )
 • กุมภาพันธ์: 2-10
 • มีนาคม: 30 มี.ค. – 7 เม.ย
 • เมษายน: 13-21
 • พฤษภาคม: 27 เม.ย. – 5 พ.ค.
 • มิถุนายน: 1-9
 • กรกฎาคม: 20-28
 • สิงหาคม: 10-18 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • กันยายน: 7-15
 • ตุลาคม: 12-20
 • พฤศจิกายน: 9-17
 • ธันวาคม: 7-15

ปฏิทิน ปี 2556 คอร์สหลีกเร้นฯ วัดป่าดอนหายโศก

ปี พ.ศ. 2557 ( 2014 )
 • มกราคม: 11-19 ( English )
 • กุมภาพันธ์: 1-9
 • มีนาคม: 29 มี.ค. – 6 เม.ย.
 • เมษายน: 12-20
 • พฤษภาคม: 26 เม.ย. – 4 พ.ค.
 • มิถุนายน: 31 พ.ค. – 8 มิ.ย.
 • กรกฎาคม: 12-20
 • สิงหาคม: 2-10 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • กันยายน: 13-21
 • ตุลาคม: 18-26
 • พฤศจิกายน: 8-16
 • ธันวาคม: 6-14

คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่
(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)

wpdsh calendar 2014

ปี พ.ศ. 2558 ( 2015 )
 • มกราคม: 17-25 ( English )
 • กุมภาพันธ์: 21 ก.พ. – 1 มี.ค.
 • มีนาคม: 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
 • เมษายน: 11-19
 • พฤษภาคม: 25 เม.ย. – 3 พ.ค.
 • มิถุนายน: 30 พ.ค. – 7 มิ.ย.
 • กรกฎาคม: 18-26
 • สิงหาคม: 8-16 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • กันยายน: 19-27
 • ตุลาคม: 17-25
 • พฤศจิกายน: 14-22
 • ธันวาคม: 5-13

คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่
(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)

WPDSH 2015 endofyear4


ประกาศ


    เนื่องจากในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ทางวัดจึงขอเลื่อนกำหนดการการเข้าคอร์สไปเป็นวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม แทน. ส่วนวันเดินทางกลับ เป็นวันตามกำหนดการเดิม คือในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 โดยมีกำหนดการใหม่ดังนี้

 • เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2559 (ผู้ปฏิบัติทยอยเดินทางมาวัดฯ ได้ตั้งแต่ใช้สิทธิ์เสร็จ)
 • ปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9:00 น.
 • เริ่มเข้าศาลาปฏิบัติธรรม วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
 • สิ้นสุดการปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 6:00 น. (กำหนดการเดิม)

 • ปี พ.ศ. 2559 ( 2016 )
  • มกราคม: 16-24
  • กุมภาพันธ์: 6-14 ก.พ.
  • มีนาคม: 26 มี.ค. – 3 เม.ย.
  • เมษายน: 9-17
  • พฤษภาคม: 23 เม.ย. – 1 พ.ค.
  • มิถุนายน: 28 พ.ค. – 5 มิ.ย.
  • กรกฎาคม: 9-17
  • สิงหาคม:6-14 8-14 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
  • กันยายน: 3-11
  • ตุลาคม:1-9 ตุลาคม: 8-16
  • พฤศจิกายน: 5-13
  • ธันวาคม: 4-12

  WPDHS Course 2016


  ปี พ.ศ. 2560 ( 2017 )
  • มกราคม: 14-22
  • กุมภาพันธ์: 11-19
  • มีนาคม: 25 มี.ค. – 2 เม.ย.
  • เมษายน: 15-23
  • พฤษภาคม: 29 เม.ย. – 7 พ.ค.
  • มิถุนายน: 10 – 18
  • กรกฎาคม: 8-16
  • สิงหาคม:12-20 ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
  • กันยายน: 9-17
  • ตุลาคม: 7-15 เปลี่ยนเป็น 14-22
  • พฤศจิกายน: 11-19
  • ธันวาคม: 9-17