ปฏิทินคอร์สตลอดปี

คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่
(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)


ปี พ.ศ. 2561 ( 2018 )
 • 1801: 13-21 มกราคม
 • 1802: 10-18 กุมภาพันธ์
 • 1803: 24 มีนาคม – 1 เมษายน
 • 1804: 14-22 เมษายน
 • 1805: 28 เมษายน- 6 พฤษภาคม
 • 1806: 2-10 มิถุนายน
 • 1807 : 14-22 กรกฏาคม
 • 1808 : 11-19 สิงหาคม ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • 1809 : 15-23 กันยายน
 • 1810 : 13-21 ตุลาคม
 • 1811 : 10-18 พฤศจิกายน
 • 1812 : 8-16 ธันวาคมปี พ.ศ. 2562 ( 2019)
 • 1901: 12-20 มกราคม
 • 1902: 9-17 กุมภาพันธ์
 • **1903: 30 มีนาคม – 7 เมษายน
 • **1904: 13-21 เมษายน
 • **1905: 27 เมษายน- 5 พฤษภาคม
 • 1906: 22-30 มิถุนายน
 • 1907 : 6-14 กรกฏาคม
 • 1908 : 10-18 สิงหาคม ( เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า )
 • 1909 : 14-22 กันยายน
 • 1910 : 5-13 ตุลาคม
 • 1911 : 9-17 พฤศจิกายน
 • 1912 : 7-15 ธันวาคม
 •  

  ** 1903, 1904, 1905 รับเฉพาะผู้สามารถอยู่ปฏิบัติเต็มคอร์สเท่านั้น