ปฏิทินคอร์สตลอดปี

คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่
(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)


ปี พ.ศ. 2563 ( 2020)
 • 6401: 16-24 มกราคม 2564 ปิดคอร์สแล้ว
 • 6402: 13-21 กุมภาพันธ์ 2564 เต็ม
 • 6403: 20-28 มีนาคม 2564
 • 6404: 10-18 เมษายน 2564
 • 6405: 1-9 พฤษภาคม 2564
 • 6406: 12-20 มิถุนายน 2564
 • 6407: 10-18 กรกฎาคม 2564
 • 6408: 7-15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า)
 • 6409: 11-19 กันยายน 2564
 • 6410: 9-17 ตุลาคม 2564
 • 6411: 6-14 พฤศจิกายน 2564
 • 6412: 11-19 ธันวาคม 2564

** 6408 รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น