วัดป่าดอนหายโศก – ดาว์นโหลด

วิธีดาว์นโหลด คือ “คลิ๊กขวา” เลือก “บันทึกเป็น” ( Right Click > Save link/file As ) หากท่านทำไม่เป็น ลองให้คนอื่นที่ทำเป็นทำให้ เพราะดาว์นโหลดไฟล์ลงมาในเครื่องแล้ว ยังต้องรู้ว่าเก็บอยู่ตรงไหน ( default download location ) และยังโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์อีก

ดาว์นโหลด เอกสาร PDF