วัดป่าดอนหายโศก – รูป

พระประธานในโบสถ์(พระอุโบสถ)วัดป่าดอนหายโศก

โบสถ์(พระอุโบสถ)วัดป่าดอนหายโศก

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาส วัดป่าดอนหายโศก

ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก

โรงทาน(โรงภัตตาหาร) วัดป่าดอนหายโศก

ศาสนาพิธี กฐิน งานบุญต่างๆ วัดป่าดอนหายโศก

ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก

รูปบรรยากาศจากคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก

รูปอื่นๆทั่วไป ภายในวัดป่าดอนหายโศก