รูป ที่พักผู้หลีกเร้นปฏิบัติธรรมหญิง วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

รูป ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง วัดป่าดอนหายโศก

รูป ที่พักผู้หลีกเร้นปฏิบัติธรรมหญิง ถ่ายปี 2555 สิงหาคม : รูปกุฏิรับรองในเขตที่พักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง, กุฏิเดี่ยว, ทางเดินจงกมภายในเขตที่พัก, รูปทางเดินเข้าออกเขตที่พัก, บรรยากาศโดยรวม