รูป ที่พักผู้หลีกเร้นปฏิบัติธรรมชาย วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

รูปกุฏิที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย วัดป่าดอนหายโศก

รูป ที่พักผู้หลีกเร้นปฏิบัติธรรมชาย ถ่ายปี 2555 สิงหาคม : รูปกุฏิที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย ริมรอบสระน้ำ, กุฏิแปดเหลี่ยม, กุฏิดาวเทียม ( เคลื่อนย้ายสะดวก ปลวกไม่ขึ้้น )