รูป พระประธานในพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2550

พระประธานในโบสถ์วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550

รูป พระประธานในโบสถ์วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550 พระอุโบสถยังอยู่ในระหว่างการสร้าง