รูป พระประธานในพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

รูปพระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ด้านใน

รูป พระประธาน และภายในพระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 สิงหาคม เพดานติดดาวแล้ว ฝาผนังเตรียมสำหรับภาพพุทธประวัติ