รูป พระประธานในพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2555/12

wpdhs-greatbuddha-20121215-164325

รูป พระประธาน และภายในพระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 ธันวาคม