รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก 2550

รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2550

รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2550 วันงานถวายผ้ากฐิน