รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก 2554

รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2554

รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2554 วันงานถวายผ้ากฐิน