รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก การย้อมสีจีวร 2550

จีวรย้อมน้ำฝาด ผสมสีวิทยาศาสตร์เพื่อความทน ถ่ายเมื่อกฐิน ปี 2550

จีวรย้อมน้ำฝาด แก่นขนุน ผสมสีวิทยาศาสตร์เพื่อความทน ถ่ายเมื่อกฐิน ปี 2550