รูป กฐินวัดป่าดอนหายโศก การทำจีวร 2555

วัดป่าดอนหายโศก กฐิน 2555

รูป เฉพาะส่วนสังฆสามัคคี จีวรกรรมตัดเย็บย้อม ถ่ายจากงานกฐินวัดป่าดอนหายโศก 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2555