รูป หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส งานแสดงมุทิตาจิต วัดป่าดอนหายโศก 2554

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อสะอาด ปี 2554

รูป งานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อสะอาดฯ ปี 2554