รูป หลวงพ่อสะอาด นั่งใต้ต้นโพธิ์ วัดป่าดอนหายโศก 2551

รูป หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2551

รูป หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2551

รูป หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2551 รูปนี้ถือได้ว่าเป็นรูปที่ลูกศิษย์หลวงพ่อสะอาด รู้จักกันดี เพราะรูปถ่ายหลวงพ่อสะอาดฯ มีน้อยมาก อาจเป็นได้ว่าหมู่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ไปกราบหลวงพ่อฯ ที่วัดป่าดอนหายโศก เป็นประจำอยู่แล้ว หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดอนหายโศก จึงไม่เห็นความจำเป็นต้องถ่ายรูปท่านเก็บไว้