รูป หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส กุฏิ วัดป่าดอนหายโศก 2550

กุฏิหลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550

กุฏิของ หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส ( พระครูสิทธิปภากร ) อยู่ติดกับพระอุโบสถ ใช้เป็นที่สอนสมาธิสำหรับลูกศิษย์ เป็นที่ทำงานเขียนหนังสือ และที่ประชุมสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นห้องสมุดทางพุทธศาสนา มีหนังสือและคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่หลวงพ่อฯ เคยอ่านศึกษาและเก็บรักษาไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นต่อๆไป. ข้างล่างนี้คือภาพจากบริเวณรอบๆ กุฏิหลวงพ่อฯ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศความสงบร่มรื่นจากต้นไม้.