รูป หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส กุฏิ วัดป่าดอนหายโศก 2555/12

wpdhs-lpdrclean-place-20121215-165631

รูป ป้ายหน้ากุฏิหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายเมื่อ 2555 ธันวาคม ในป้ายเขียนว่า “กุฏิชัยยะมงคล อนุสรณ์แด่ นาวาอากาศเอก พิศ ชัยยะ อดีตผู้บังคับฝูงบิน 231 กองบิน 23 อุดรธานี 22 กุมภาพันธ์ 2529”