รูป ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก 2550

รูป ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550
( บนป้ายเขียนว่า : น.อ. พิศ ชัยยะ หัวหน้าฝูงบิน 231 กองบิน 23 อุดรธานี ผู้ริเริ่มสร้าง 17 เม.ย. 25 )