รูป ศาลาปฏิบัติธรรม ต้นโพธิ์ วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าดอนหายโศก

รูป ศาลาปฏิบัติธรรม ต้นโพธิ์ ถ่ายปี 2555 สิงหาคม : ต้นโพธิ์ในวัดป่าดอนหายโศก ที่อยู่หน้าศาลาปฏิบัติธรรม หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส ท่านนำพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่4 ที่อินเดีย