รูป ธรรมชาติ ในบริเวณ วัดป่าดอนหายโศก 2550

รูป ธรรมชาติทั่วๆไปในวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550

รูป ธรรมชาติทั่วๆไปในวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550 รูปต้นไม้ ทางเข้าวัด ป่า สระน้ำ(พญานาค?) ไก่