รูป ธรรมชาติ ในบริเวณ วัดป่าดอนหายโศก 2555

รูป ธรรมชาติ ทั่วๆไป ภายในวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 กันยายน