รูป ธรรมชาติ สระน้ำ วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

สระน้ำ วัดป่าดอนหายโศก

รูป ธรรมชาติ สระน้ำ วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 สิงหาคม