รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2550

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550 อยู่ในระหว่างการสร้าง