รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2552

รูป พระอุโบสถ ถ่ายปี 2552

รูป พระอุโบสถ ถ่ายปี 2552