รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 สิงหาคม