รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2555/12

wpdhs-uposatha-20121215-164956

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 ธันวาคม