รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก 2555

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ถ่าย น่าจะราวๆต้นปี 2555 ยังอยู่ในระหว่างการสร้าง ถมดินแล้ว เตรียมปูพื้นหิน