รูป พระอุโบสถ รอบในกำแพงแก้ว วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก รอบด้านใน

รูป พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก รอบในกำแพงแก้ว ถ่ายปี 2555 สิงหาคม