รูป พระอุโบสถ ใบเสมา ธรรมจักร ลูกนิมิต วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

ใบเสมา พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ใบเสมา ธรรมจักร ลูกนิมิต ถ่ายปี 2555 สิงหาคม