รูป พระอุโบสถ ประตู หน้าต่าง เสา วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

พระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก หน้าต่าง 5

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ประตูไม้ชิ้นเดียวสลักพระเวสสันดร หน้าต่าง เสาอุโบสถ ถ่ายปี 2555 สิงหาคม