รูป พระอุโบสถ ซุ้มใบเสมา วัดป่าดอนหายโศก 2556/01

วัดป่าดอนหายโศก ซุ้มใบเสมา

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ซุ้มใบเสมา ถ่ายปี 2556 มกราคม