รูป พระอุโบสถ บันได วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

บันไดขึ้นพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก

รูป พระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก บันได ถ่ายปี 2555 สิงหาคม