รูป ทางจงกม วัดป่าดอนหายโศก 2555/08

ทางจงกม หลังลานโพธิ์ วัดป่าดอนหายโศก

รูป ทางจงกม-หลังลานโพธิ์ ทางจงกม-ในป่าไผ่ วัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2555 สิงหาคม

รูปทางจงกม มีอีกประปราย อยู่ในหมวดรูปบรรยากาศจากคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม ที่ลงไว้ก็เพื่อพอให้เห็นภาพเท่านั้น. ทางจงกม ก็คือทางที่เราเตรียมไว้ให้สะดวกพอ สำหรับที่จะเดินกลับไปมาได้ ( เพราะก้าวไปด้วย ก้้าวมาด้วย จึงเรียกว่า จัง-กะ-มะ ) ดังนั้น เราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยอริยาบถเดินอย่างมีสติสัมปชัญญะ ที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องรอมาจงกมที่วัดอย่างเดียว : อ่าน อานิสงส์ 5 ข้อ ของการจงกม