India 2014

ข้อมูลสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติสักการะบูชาสังเวชนียสถาน

ในประเทศอินเดียและเนปาล

ระหว่างวันที่  1 – 10 มีนาคม 2557

ของคณะวัดป่าดอนหายโศก

กดฟังข้อมูลเบื้องต้นการไปอินเดียที่นี่ เสียง 7 นาที โดยพระอาจารย์ไพบูลย์


 1. สิ่งที่คณะทัวร์ผู้จัดจะเตรียมให้
  • ผ้ายางปูนั่ง, ผ้าปิดจมูก, ที่เก็บรองเท้า, ยาสามัญ

 2. สิ่งที่ผู้เดินทางต้องเตรียมมา (น้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ก.ก. ต่อ 1 คน)
  • เสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใช้ ควรเตรียมไปให้ครบตามจำนวนวันที่อยู่ในอินเดียและเนปาลเพื่อความสะดวก
  • เสื้อกันหนาวอย่างบาง
  • ร้องเท้า เลือกที่ใส่ง่าย สบายเท้า ถอดสะดวก เนื่องจากต้องใส่ๆ ถอดๆ กันบ่อย ๆ
  • อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ร่มกันแดด แว่นกันแดด ครีมกันแดด
  • ยารักษาโรค เช่น ยาโรคประจำตัว ยาดม ยาหม่อง ยาแก้แพ้ต่าง ๆ
  • เก้าอี้สนาม สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่า ไม่สามารถนั่งขัดสมาธิ หรือ นั่งบนพื้นได้
  • สุขภัณฑ์พกพาประจำตัว เพื่อใช้ในระหว่างการเดินทาง เพื่อรักษาความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ทั้งแบบเปียกและแห้ง

 3. สภาพอากาศ
  • สถิติสภาพอากาศระหว่าง วันที่ 1 ถึง 10 มีนาคม ของปีที่ผ่านมา มีดังนี้คือ อุณหภูมิปรกติทั่วไป:24C , ต่ำสุด:14C , สูงสุด 33 C

 4. เกี่ยวกับการเงิน
  • ไม่ต้องซื้อ Indian Rupie จากประเทศไทย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อไปแลกเงินที่ประเทศอินเดียจะดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถแลกได้กับบริษัททัวร์ (ผู้จัดทัวร์กระซิบว่ามีอัตราพิเศษให้!)
  • จำนวนเงินที่เตรียมไป ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่าน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ เงินทำบุญ ค่าซื้อของฝาก ค่ากินส่วนตัว
  • ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าเดินทาง ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน (รวม 10 วัน 10 คืน) รวมอาหารว่าง และน้ำดื่ม ค่ารถในการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในแต่ละตำบล

 5. การแต่งกาย
  • เป็นชุดขาวถ้ามี, ถ้าไม่มีควรเป็นเสื้อผ้าสีอ่อน สุภาพ ไม่ฉูดฉาด รัดกุม เรียบร้อย

 6. วันนัดหมาย
  • ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22: 00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้าที่ 3 เค้าน์เตอร์ E สายการบิน INDICO AIRLINE เที่ยวบินที่ 6E78 ทีมงานจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสารและสัมภาระการเดินทางให้กับทุกท่าน

 7. ถึงเมืองไทยวันที่/เวลา
  • เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO AIRLINE เที่ยวบินที่ 6E77 ในเวลา 01:55 น. เช้าวันที่ 11 มีนาคม 57 (คืนวันที่ 10 มีนาคม)

 8. มาตราการรักษาความปลอดภัยที่ พุทธคยา โดยทางการประเทศอินเดีย
  • บริเวณต้นโพธิ์ปิดเวลา 21:00 น. และ ไม่อนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่
  • ไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป: อุปกรณ์สื่อสารทุกขนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต
  • ไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป: กล้องถ่ายรูป. เว้นแต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (กล้องถ่ายรูป 100 รูปีต่อกล้อง, กล้อง VDO 300 รูปีต่อกล้อง)

 9. การถ่ายภาพหมู่
  • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถ่ายภาพหมู่ จะใช้กล้องหลักเพียงตัวเดียว และจะนำรูปภาพทั้งหมดมารวมกันทำเป็นซีดีแจกให้กับทุกท่านในวันสิ้นสุดการเดินทาง

 10. การเตรียมเครื่องบูชา
  • ทางวัดฯ ได้จัดเตรียมหนังสือซึ่งเป็นการรวบรวมพระสูตรที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4 ไปแจกให้กับทุกท่านเป็นเครื่องบูชา
  • ส่วนผ้าสำหรับสักการะ ธูปเทียน ของหอม ไม่ต้องเตรียมไป

 11. ฟังการบรรยายเรื่องสังเวชนียสถานสี่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 12. ตารางการเดินทาง
 13. วันที่-เวลา รายละเอียด
  28 กุมภาพันธ์ : ออกเดินทาง
  10:00 รถบัสจากวัดป่าดอนหายโศก ไปสุวรรณภูมิ
  22:00 รวมกันเพื่อ check-in ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ
  วันที่ 1 มีนาคม : โพธิคยา 1
  01:15 เครื่องบินออกจากสุวรรณภูมิ
  02:15 ถึง กัลกัตตา ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
  03:00 รถบัสออกจาก กัลกัตตา ไป โพธิคยา
  06:30 แวะพักทานอาหารเช้าระหว่างทาง
  13:00 ถึงโรงแรมที่โพธิคยา, check-in, อาหารกลางวัน
  15:00 จากโรงแรมไปที่ต้นโพธิ์, กิจกรรม ณ ต้นโพธิ์
  16:30 – 17:30 ฟังพระสูตร,ปฏิบัติบูชา
  19:00 จากต้นโพธิ์ กลับ โรงแรม อาหารเย็น
  วันที่ 2 มีนาคม : โพธิคยา 2
  05:00 ลุก, กิจส่วนตัว, ไม่ต้อง checkout โรงแรม
  06:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  07:00 ถึงต้นโพธิ์
  8:00 – 9:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  11:00 อาหารกลางวัน โรงแรม Bodhgaya Regent
  14:00 ออกจากเดินทางไปบ้านนางสุชาดา
  14:30 บ้านนางสุชาดา
  15:30 ออกจากบ้านนางสุชาดาไปพุทธคยา
  16:00 ถึงต้นโพธิ์
  16:30 – 18:00 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  19:00 ออกจากต้นโพธิ์ กลับโรงแรม อาหารเย็น
  วันที่ 3 มีนาคม : ราชคฤห์
  04:00 ลุก, กิจส่วนตัว, ไม่ต้อง checkout โรงแรม
  05:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  06:00 ขึ้นรถบัสออกจากโรงแรม ไปเขาคิชฌกูฏ
  08:00 ขึ้นเขาคิชฌกูฏ
  11:00 อาหารกลางวัน ณ​ โรงแรมที่ราชคฤห์
  12:30 ถึงวัดเวฬุวัน
  13:30 – 14:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  15:00 ออกจากเวฬุวัน
  15:30 ถึง นาลันทา
  17:00 ออกจาก นาลันทา
  19:00 ถึงโรงแรมที่โพธิคยา, อาหารเย็น
  วันที่ 4 มีนาคม : เวสาลี
  05:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  06:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  07:00 พาทุกท่านไปจับจ่ายของที่ระลึก
  09:00 เที่ยวชมวัดญี่ปุ่น
  11:00 อาหารกลางวัน, checkout โรงแรม Bodhgaya Regent
  12:00 ออกจากโรงแรมที่พุทธคยาไปเวสาลี
  19:30 ถึงโรงแรมที่ปัตนะ, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 5 มีนาคม : กุสินารา
  05:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  06:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  07:00 ถึงวัดป่ามหาวัน
  7:30 – 8:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  09:00 ถึงปาวาลเจดีย์
  10:00 ออกจากปาวาลเจดีย์
  11:00 อาหารกลางวันที่โรงแรม
  12:30 ขึ้นรถบัสออกจากโรงแรม ไปกุสินารา
  21:30 ถึงโรงแรมที่กุสินารา, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 6 มีนาคม : ลุมพินี
  05:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  06:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  07:00 ถึงกุสินารา
  07:30 – 08:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  09:00 ออกจากกุสินารา ไปที่ถวายพระเพลิง
  10:00 ออกจากที่ถวายพระเพลิง, อาหารกลางวันที่โรงแรม
  12:00 Check out โรงแรม
  12:30 ขึ้นรถบัสออกจากโรงแรม ไปเนปาล
  17:00 ถึงชายแดนอินเดีย, แวะพัก @960
  18:30 ออกจาก @960 ผ่าน ตม. เนปาล
  20:30 ถึงโรงแรมที่ลุมพินี, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 7 มีนาคม : สาวัตถี
  05:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  06:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  07:00 ถึงลุมพินี
  08:30 – 09:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  10:00 ออกจากลุมพินี
  11:00 อาหารกลางวันที่โรงแรม
  12:30 ขึ้นรถบัสออกจากโรงแรม ไปอินเดีย
  13:30 ผ่าน ตม. แวะ @960 45 นาที
  11:00 อาหารกลางวันบนรถ
  21:00 ถึงโรงแรมที่สาวัตถี, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 8 มีนาคม : พาราณาสี, แม่น้ำคงคา
  04:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  05:00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  06:00 ขึ้นรถบัสออกเดินทางจากโรงแรม ไปสาวัตถี เชตวัน
  06:30 ถึงสาวัตถี เชตวัน
  07:30 – 08:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  10:30 ออกจากเชตวัน
  10:30 ขึ้นรถบัสออกเดินทางจากโรงแรม ไปพาราณาสี
  11:00 อาหารกลางวันบนรถ
  23:00 ถึงวัดไทยสารนาถ, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 9 มีนาคม : พาราณาสี, ปฐมเทศนา
  04:00 ลุก, กิจส่วนตัว
  05:00 ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
  08:00 อาหารเช้าที่วัด
  09:00 ขึ้นรถบัสออกเดินทางจากวัดฯ ไป ป่าอิสิปตน
  09:30 ถึงสถานที่แสดงปฐมเทศนา
  09:30 – 10:30 ฟังพระสูตร, ปฏิบัติบูชา
  11:30 อาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ, ถวายผ้าป่า
  13:30 ออกจากพาราณาสี ไปโพธิคยา
  20:00 ถึงโรงแรมที่โพธิคยา, check-in, อาหารเย็น
  วันที่ 10 มีนาคม : กัลกัตตา
  04:00 ลุก, กิจส่วนตัว, checkout โรงแรม
  05:00 ขึ้นรถบัสออกจากโรงแรม ไปกัลกัตตา, ทานอาหารเช้าบนรถ
  11:00 อาหารกลางวัน ณ เมืองดูกาปู
  16:00 ถึงกัลกัตตา
  20:40 เครื่องบินออกจากกัลกัตตาไป กทม.
  วันที่ 11 มีนาคม : กรุงเทพมหานคร
  02:00 ถึงกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  03:00 รถบัสออกจากสุวรรณภูมิ ไปอุดรธานี
  15:00 ถึงวัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี


  download2ตารางเวลาอินเดีย_เนปาล