India 2016 Preparation

ข้อมูลสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติสักการะบูชาสังเวชนียสถาน

ในประเทศอินเดียและเนปาล

ระหว่างวันที่  12 – 19 มีนาคม 2559

ของคณะวัดป่าดอนหายโศก

India2016_2_re5_600-2


สิ่งที่ท่านจะได้รับในการเดินทางไปครั้งนี้คือ

1) ประสบการณ์การนั่งสมาธิและฟังพระสูตรในสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยตรัสพระสูตรนั้นๆไว้
2) หนังสือรวบรวมพระสูตรสำคัญที่ได้ตรัสไว้ในสถานที่ที่ไปเยี่ยมชม ไทย/อังกฤษ
3) จุลสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสถานที่

เดินทางร่วมไปกับเรา ด้วยการ

1) ยืนยันการร่วมเดินทาง

โทรยืนยันการร่วมเดินทาง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ พระอาจารย์มหาไพบูลย์ ได้ที่ 08-7598-8690
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

2) ส่งเอกสารขอวีซ่า

ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์ EMS ไปตามที่อยู่นี้

คุณพัชรี ไพทีกุล (อินเดีย 59)
เลขที่ 4 ซอย ติวานนท์ 41,ถนน ติวานนท์,ตำบล ท่าทราย,อำเภอ เมือง,จังหวัด นนทบุรี 11000

09-4504-9092
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

2.1) หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ไม่หมดอายุก่อนวันที่ 20 ก.ย. 2559) และต้องครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าที่ร้องขอ และ ต้องมีหน้า Visa ว่างมากกว่า 2 หน้า ขึ้นไป หากมีการชำรุดหรือขาดไม่สามารถใช้ได้

2.2) รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
รูปจะต้องเป็นรูปที่สามารถเห็นหน้าเต็ม หน้าตรง และลืมตา สามารถมองเห็นดวงตาได้ชัดเจน ไม่สวมแว่นตาดำ
download

 • ศีรษะจะต้องตั้งตรงกลาง และจะต้องเห็นตั้งแต่บนศีรษะจนถึงปลายคางอย่างชัดเจน เห็นใบหู
 • จะต้องไม่มีเงาตกกระทบหรือบดบังใบหน้า
 • ไม่มีกรอบ ไม่มีขอบ
 • ไม่ใส่ชุดข้าราชการ
 • ต้องไม่ใช้สติ๊กเกอร์หรือรูปที่ปริ๊นจากคอมพิวเตอร์
 • ห้ามเขียนชื่อหรือข้อความหลังรูปถ่าย เพราะเมื่อนำรูปมาซ้อนกัน น้ำหมึกปากกาอาจจะเลอะติดรูปถ่ายได้ ทำให้รูปนั้นไม่สามารถใช้งานได้
 • กรณีที่รูปถ่ายมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่ระบุ จะต้องนำรูปถ่ายที่ถูกต้องมาให้ใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นวีซ่า ดังนั้นเวลาที่ถ่ายรูปให้บอกรายละเอียดกับทางร้านถ่ายรูปด้วย
 • 2.3) สำเนาทะเบียนบัตรประชาชน

  / ใบสุทธิ (พระภิกษุ) / ใบสุทธิบัตร (แม่ชี) 1 ชุด

  2.4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้เดินทาง 1 ชุด
 • ให้เขียนข้อมูลดังต่อไปนี้ ในพื้นที่ว่าง ด้านหน้าหรือด้านหลังของทะเบียนบ้าน
 • ที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ลักษณะรูปร่างและตำหนิ เช่น อ้วน สูง มีตำหนิคือแผลที่ข้อมือขวา เป็นต้น
 • เบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือบุคคลที่ติดต่อได้
 • อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่ง
 • ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่ทำงาน
 • กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ให้เขียน ชื่อ-สกุล สัญชาติ ของคู่สมรส
 • หมายเหตุ: ถ้าต้องมีการเดินทางใช้ Passport ในช่วงระหว่างดำเนินการให้ติดต่อคุณ พัชรี ได้ที่ 09-4504-9092

  3) จ่ายเงิน

  โอนเงิน 49,000 บาท เข้าบัญชี ชื่อบัญชี วัดป่าดอนหายโศก ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีอุดรธานี เลขที่บัญชี 950-0-04474-9
  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

  *หากท่านใดได้โอนชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน
  แล้วส่งมาที่ Line id: paiboonb หรือ email:paiboonb@gmail.com หรือ โทร.08-7598-8690

  ขั้นตอนต่อไปคือการสแกนลายนิ้วมือ

  ทางวัดฯ จะนัดผู้เดินทาง เพื่อมาดำเนินการสแกนลายนิ้วมือ ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

  เมื่อได้รับเอกสารที่ส่งมาให้แล้ว จะดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อยื่นขอวีซ่า เนื่องจากทางสถานทูตอินเดีย ได้เริ่มใช้เครื่องสแกนนิ้วมือสำหรับการขอวีซ่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สถานที่ สแกนนิ้วมือ

  อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) โทรศัพท์ : 02-6641200 โทรสาร : 02-6641201

  แผนที่และวิธีการเดินทางคร่าวๆ…ไปรถไฟฟ้าใต้ดินง่ายที่สุด คือ ลงสถานีเพชรบุรี ออกประตู 2 เดินผ่านสะพานข้ามคลองแสนแสบมาก็จะถึงเลย ส่วนใครขับรถมา ที่จอดมีน้อย อย่าลืมสแตมบัตรจอดรถด้วยไม่ฟรี แต่ก็ลดภาระเรื่องค่าจอดรถได้พอสมควร

  *หมายเหตุ ผู้เดินทางที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่ต้องมาสแกนลายนิ้วมือ แต่จะต้องทำเอกสารมอบอำนาจแทน