เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 01 : รู้อันไหน เทศน์อันนั้น

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 01
ชื่อชุด รู้อันไหนเทศน์อันนั้น : มี 11 tracks

เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. สัมมาทิฐิ 18.9 MB
 2. รู้อันไหน เทศน์อันนั้น 16.5 MB
 3. วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น 24.1 MB
 4. การพิจารณา 14.3 MB
 5. รากฐานของวิปัสสนา 26.0 MB
 6. วิปัสสนาคือความรู้แจ้ง 9.2 MB
 7. วิปัสสนาคือการแยกแยะ 12.8 MB
 8. กำลังใจ 18.4 MB
 9. อนัตตาในตัว 16.6 MB
 10. หัวใจศาสนา 26.1 MB
 11. รู้แจ้งอริยสัจคือบรรลุนิพพาน 20.2 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ ซีดีชุดที่ 01 ชื่อชุด รู้อันไหนเทศน์อันนั้น เป็นการ remastered ( ทำให้เสียงดีขึ้น ) รวมไฟล์เสียงจากของเก่าที่เคยมีออกมา ยุบเป็น 1 แผ่น