เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 05 : สำคัญอยู่ที่ใจ

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 05
ชื่อชุด สำคัญอยู่ที่ใจ : มี 12 tracks

เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. สมาธิสู่ความเป็นอริยะ 12.3 MB
 2. สำคัญอยู่ที่ใจ 18.9 MB
 3. พิจารณากายคือพิจารณาธรรม 22.5 MB
 4. ทางสู่สุคติ 13.7 MB
 5. ให้เห็นไตรลักษณ์ 816.2 KB
 6. นิวรณ์5อุปสรรคความสงบ 9.7 MB
 7. ละวางธาตุขันธ์ 6.5 MB
 8. หัดใจให้อยู่กับลม 8.6 MB
 9. ของไม่เที่ยง 8.4 MB
 10. ปฏิบัติไปเรื่อยๆ 8.3 MB
 11. เทศน์ที่คุรุสภา 29.4 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาด ซีดีชุดที่ 05 ชื่อชุด สำคัญอยู่ที่ใจ ( description ?)