เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 06 : วิธีฝึกสมาธิ

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 06
ชื่อชุด วิธีฝึกสมาธิ: มี 12 tracks

เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. ปฎิบัติธรรมทำได้ทุกคน 9.4 M
 2. ให้เห็นโทษของความเกิด 11.4 M
 3. ดูลมสบายๆ 634.1 K
 4. ดีก็เพราะใจชั่วก็เพราะใจ 12.1 M
 5. อุปสรรคที่ไหนก็มี 10.9 M
 6. การเกิดเป็นทุกข์ 15.5 M
 7. สังเกตลมหายใจ 6.0 M
 8. ทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้ 18.0 M
 9. พิจารณาแต่เนิ่นๆ 1,016.0 K
 10. รู้ชัดสังขารร่างกาย 15.0 M
 11. ปล่อยวางตามความเป็นจริง 13.0 M
 12. หมั่นพิจารณา 2.2 M

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาด ซีดีชุดที่ 06 ชื่อชุด วิธีฝึกสมาธิ( description ?)