เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 07 : ทางพ้นทุกข์

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 07
ชื่อชุด ทางพ้นทุกข์: มี 31 tracks


เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. ทางพ้นทุกข์ 27.5MB
 2. ฝึกจิตให้รู้แจ้ง 20.0 MB
 3. ละขันธ์ห้าได้ก็พ้นทุกข์ได้ 22.5 MB
 4. แนะวิธีฝึกสมาธิ 12.5 MB
 5. วิธีปฏิบัติวิปัสสนา 23.6 MB
 6. อย่าประมาทในการให้ทาน 26.3 MB
 7. ปฏิบัติไปเรื่อยๆ 12.4 MB
 8. วิธีฝึกสมาธิ 11.3 MB
 9. สัจธรรม 5.6 MB
 10. ให้ปฏิบัติอย่างทิ้ง 28.0 MB
 11. หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้น 18.2 MB
 12. พิจารณาถึงความไม่เที่ยง 17.9MB
 13. การพิจารณาให้เห็นความจริง 25.9 MB
 14. เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดี 21.2 MB
 15. กฎแห่งกรรม (ภาษาอีสาน) 19.4MB
 16. ปฏิบัติไม่ถอยย่อมชนะมาร 18.9MB
 17. ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 17.1 MB
 18. ทำใจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 20.2 MB
 19. ใช้ปัญญาพิจารณา 16.3 MB
 20. มีเกิดก็มีทุกข์ 26.4 MB
 21. ความจริงในตัวตน 23.4 MB
 22. ชีวิตเป็นของน้อย 13.7 MB
 23. ทำใจให้เป็นหนึ่ง 22.1 MB
 24. จะหนีจากทุกข์ได้อย่างไร 24.6 MB
 25. อนัตตา 8.9 MB
 26. ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว 11.0 MB
 27. อนิจจังความไม่เที่ยง 17.9 MB
 28. อุปสรรคการปฏิบัติ 12.2 MB
 29. ทุกอย่างไม่เที่ยง 18.6 MB
 30. ความเป็นมาวัดป่าดอนหายโศก 35.2 MB
 31. ความเป็นมาของการปฏิบัติ 27.2 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาด ซีดีชุดที่ 07 ชื่อชุด ทางพ้นทุกข์
( บันทึกมาจากการเทศน์ ในคอร์สปฏิบัติหลีกเร้น ระหว่าง เมษายน 2555 ถึง ตุลาคม 2556 ณ วัดป่าดอนหายโศก)