เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 08 : มรรคผลไม่พ้นสมัย

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 08
ชื่อชุด มรรคผลไม่พ้นสมัย: มี 22 tracks


เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. มรรคผลไม่พ้นสมัย-1409-D0 21.4 MB
 2. การรู้แจ้งในอริยสัจสี่-1409-D3 222.9 MB
 3. วางความยึดถือ-1408-D0 21.3 MB
 4. ให้น้อมเข้ามาสู่ตน-1408-D3 24.4 MB
 5. ทุกอย่างสำเร็จจากใจ-1407-D1 18.1 MB
 6. ดำเนินชีวิตตามมรรคแปด-1407-D2 18.5 MB
 7. พิจารณาให้เห็นความจริง-1407-D3 19.6 MB
 8. อย่าหลงสมมติโลก-1406-D3 27.2 MB
 9. วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ-1405-D0 12.3 MB
 10. การฝึกหัดใจ-1405-D1 23.5 MB
 11. หาความสุขด้วยการรักษาศีล-140908 22.1 MB
 12. อริยสัจคือทางพ้นทุกข์-1405-D3 25.4 MB
 13. ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีทุกข์-1404-D3 26.2 MB
 14. ฝึกใจให้เป็นสมาธิ-1403-D0 18.4 MB
 15. ตายแล้วมีเกิดอีก-1311-D5 20.0 MB
 16. ดวงตาเห็นธรรม-1403-D7 19.2 MB
 17. วิธีละอุปทานขันธ์ห้า-1402-D2 19.8 MB
 18. ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ-1401-D3 22.7 MB
 19. ฐานรองรับความจริง-1312-D0 16.1 MB
 20. พิจารณาเกิดแก่ตาย-1312-D3 22.0 MB
 21. มีบุญจึงมีสุข-1311-D3 23.4 MB
 22. โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์-1403-D3 22.5 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาด ซีดีชุดที่ 08 ชื่อชุด ของจริงของปลอม
( บันทึกมาจากการเทศน์ ในคอร์สปฏิบัติหลีกเร้น ระหว่าง พฤศจิกายน 2556 ถึง กันยายน 2557 ณ วัดป่าดอนหายโศก)