เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ CD 10 : ปฐมบทแห่งพุทโธ

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 10
ชื่อชุด ปฐมบทแห่งพุทโธ: มี 20 tracks


เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

 1. พุทโธ พุทโธ พุทโธ 1711d0 14.5 MB
 2. ปฐมบทแห่งพุทโธ 1602d2 27.9 MB
 3. วิธีทำจิตให้หลุดพ้น 1711d3 14.1 MB
 4. เจริญอนุสติด้วยพุทโธ 1603d0 14.1 MB
 5. พิจารณาอุปาทานขันธ์ห้า 1602d3 24.2 MB
 6. กว่าจะพบพุทโธ 1604d0 12.5 MB
 7. พุทโธให้เกิดสติปัญญา 1608d0 13.8 MB
 8. พุทโธได้มาแสนยาก 1602d4 14.0 MB
 9. บาปมีบุญมี 1710d3 8.5 MB
 10. หลักการพิจารณาตัวตน 1608d3 18.3 MB
 11. พิจารณาน้อมเข้าในตัว 1604d3 18.0 MB
 12. นรกสวรรค์และพระสูตร 1708d1 27.2 MB
 13. พุทโธแก้กลัวผี 1703d0 18.5 MB
 14. คนไม่ลืมแก่ 1706d3 12.4 MB
 15. เข้าใจทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรม 1707d3 13.3 MB
 16. ทางแห่งความดีคือทานศีลภาวนา 1604d6 23.1 MB
 17. เห็นชัดความไม่เที่ยง 1610d3 23.0 MB
 18. ปฏิบัติดีในครอบครัว 1611d4 19.8 MB
 19. ความไม่เที่ยงในธาตุขันธ์ 1703d3 17.4 MB
 20. พุทโธให้ถึงความสุข 1708d0 10.4 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาด ซีดีชุดที่ 10 ชื่อชุด ปฐมบทแห่งพุทโธ
( บันทึกมาจากการเทศน์ ในคอร์สปฏิบัติหลีกเร้น ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤศจิกายน 2560 ณ วัดป่าดอนหายโศก)