เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ ที่ยังไม่รวมเป็น CD

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาที่ยังไม่รวมเป็น CD
ขณะนี้ มี 4 tracks

เลือกฟัง track : คลิกที่ลูกศรซ้าย – ขวา

Right click : Save Link As

  1. วิธีฝึกสมาธิ 12.8 MB
  2. วันแห่งความรัก 12.1 MB
  3. เตือนตนด้วยตนเอง 13.1 MB
  4. การทำจิตให้้สงบเป็นสมาธิ 12.7 MB

WPDHS

เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ ส่วนที่ยังไม่รวมเป็นซีดี ขณะนี้มีอยู่ 4 tracks ล้วนเป็นเทศนาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย