วัดป่าดอนหายโศก – หลวงพ่อสะอาด

หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก

รูป พระครูสิทธิปภากร หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส ขณะกำลังบิณฑบาตโปรดญาติโยม

  • ปวงศิษย์ ทำจิต ให้สะอาด
  • ปราศจาก นิวรณ์ห้า ผ่องใส
  • โรคกาย หายใจ หายไป
  • โรคใจ หายโศก นิพพาน ฯ

หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก มีคติธรรมประจำใจอย่างหนึ่ง คือ คนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราดี แต่ถ้าเราไม่ดีจริง เราก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้าคนอื่นแม้ทั้งโลกพูดว่าเราไม่ดี แต่ถ้าเราดีจริง เราก็ยังดีอยู่นั่นเอง. ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสะอาด จึงต้องสำรวมกายวาจาใจของตนเองให้ดีเข้าไว้ ทำจิตให้สะอาด ใจจึงจะหายโศก.