วัดป่าดอนหายโศก – ข่าว

บอกข่าว, แจ้งให้ทราบ, ข่าวประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าดอนหายโศก

20 responses to “วัดป่าดอนหายโศก – ข่าว

 1. ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2558 ถึง 2 ม.ค. 2559 ที่วัดป่าดอนหายโศก จัดให้มีการแสดงธรรมและนั่งสมาธิ โดยสาธุชนผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสามารถเดินทางมาที่วัดได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 2. งานถวายผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก เมื่อวันอาทิตย์ 1 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2558
  ประธานทอดผ้ากฐินในปีนี้คือ น.พ.ธิติวัฒน์ – คุณธัญญ์นภัส วีรโรจน์รัชกุล
  พร้อมทั้งสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมในงานกฐินปีนี้อย่างมากมาย

 3. ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2557 ถึง 2 ม.ค. 2558 ที่วัดป่าดอนหายโศก จัดให้มีการแสดงธรรมและนั่งสมาธิ โดยสาธุชนผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสามารถเดินทางมาที่วัดได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 4. ขอเชิญร่วมงานถวายผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก ( วันอาทิตย์ 12 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ.2557 )

  กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี พ.ศ.2557 / วันอาทิตย์ 12 ต.ค.2557 / 07:00 น. » สงฆ์บิณฑบาต / 08:00 น. » ถวายภัตตาหาร / 10:00 น. » ถวายผ้ากฐิน

  แผนที่การเดินทางดูหน้าติดต่อ https://wpdhs.org/contact/

 5. เชิญชวน สาธุชน ปฏิบัติธรรมข้ามปี เสริมบารมี ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2556 ถึง 2 ม.ค. 2557 ที่วัดป่าดอนหายโศก จัดให้มีการแสดงธรรม และนั่งสมาธิ โดยสาธุชนผู้ประสงค์จะเข้าร่วม สามารถมาที่วัดได้เลย (มาได้เลย ไม่ต้องสมัครหรือจองใดๆ)

 6. เชิญร่วมงาน พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556 วัดป่าดอนหายโศก / 7.30 น. ทำบุญใส่บาตร / 9.00 น. เจริญพุทธมนต์ / เหล่าศิษย์พร้อมใจระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย แก้ไขสิ่งผิดที่พลั้งพลาดมา เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความสำรวมระวังต่อไป

 7. ขอเชิญร่วมงานถวายผ้ากฐิน และ/หรือ ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก ( วันอาทิตย์ 27 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ.2556 )

  กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี พ.ศ.2556 / วันอาทิตย์ 27 ต.ค.2556 / 07:00 น. » สงฆ์บิณฑบาต / 08:00 น. » ถวายภัตตาหาร / 10:00 น. » ถวายผ้ากฐิน

 8. เชิญชวน สาธุชน ปฏิบัติธรรมข้ามปี เสริมบารมี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2555 ถึง 2 ม.ค. 2556 ที่วัดป่าดอนหายโศก จัดให้มีการแสดงธรรม และนั่งสมาธิ โดยสาธุชนผู้ประสงค์จะเข้าร่วม สามารถมาที่วัดได้เลย (มาได้เลย ไม่ต้องสมัครหรือจองใดๆ)

 9. เชิญร่วมงาน พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 วัดป่าดอนหายโศก / 7.30 น. ทำบุญใส่บาตร / 9.00 น. เจริญพุทธมนต์ / เหล่าศิษย์พร้อมใจระลึกคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย แก้ไขสิ่งผิดที่พลั้งพลาดมา เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความสำรวมระวังต่อไป

  update: รูปงานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อ ดร.สะอาดฯ ปี พ.ศ.2555 https://wpdhs.org/gallery/lpclean-anniversary-2555/

 10. ขอเชิญร่วมงานถวายผ้ากฐิน และ/หรือ ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก ( วันอาทิตย์ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2555 )

  กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี พ.ศ.2555 / วันอาทิตย์ 11 พ.ย.2555 / 07:00 น. » สงฆ์บิณฑบาต / 08:00 น. » ถวายภัตตาหาร / 10:00 น. » ถวายผ้ากฐิน

 11. วันพุธที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 12:00-13:00 น. / ขอเชิญ ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส / ที่ กรมทางหลวง พญาไท อาคารนันทนาการ

 12. วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2555 เวลา 16:30-19:30 น. / ขอเชิญ ฝึกสมาธิวิปัสสนา สอนโดย หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส / และฟังธรรมเทศนา ภาษาอังกฤษ โดย พระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุณโณ / ที่ สถาบัน AIT ปทุมธานี ห้อง E220, อาคาร SERD

 13. เชิญฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส / วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 / เวลา : เที่ยงถึงบ่ายโมง / สถานที่ : ห้องประชุมเสมารักษ์ อาคารเสมารักษ์ ( กรมการศาสนาเดิม ) กระทรวงศึกษาธิการ

 14. ชมรมพุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ขอเชิญถวายภัตตาหาร และ ฟังพระธรรมเทศนา ณ ห้องชมรมพุทธ กฟผ. » ชั้น 3 อาคาร ท. 102 » วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 -13.00 น. » ฟังพระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์สะอาด ฐิโตภาโส วัดป่าดอนหายโศก อ. หนองหาน จ. อุดรธานี —ที่มา: เวป buddhist.egat.co.th

 15. ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สํานักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรี ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

  ตามที่ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม โดยได้ประกาศแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ และรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จํานวน ๓๑๓ แห่ง และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๔๒ แห่ง รวมจํานวน ๓๕๕ แห่ง เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐและทางเว็ปไซต์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น

  บัดนี้ มีสํานักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม เพิ่มเติม จํานวน ๒๓๑ แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ […] แห่งที่ ๕๘๑ วัดป่าดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี […] จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ( ลงชื่อ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  —ที่มา: เอกสารประกาศสำนักพุทธฯ http://onab.go.th/attachments/746_5-10-54.pdf

 16. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานนำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 33 คน เข้าร่วมการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา หลักสูตรจาก “พุทธโอษฐ์” ตาม “โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ระหว่างวันที่ 22 กรฏาคม – 31 กรกฏาคม 2554 ณ วัดป่าดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ. หนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2554 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาคุณภาพด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสืบไป. —ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10551

 17. สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ หัวข้อที่ ๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติ หัวข้อย่อยที่ ๓.๓ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน —ที่มา: ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวป onab.go.th หรือโดยตรงแบบลิงค์สั้นที่ http://bit.ly/LwEf0v

Comments are closed.